ضرب المثل سه شنبه سوم تیر 1393 0:12
« Actions speak louder than words.»»ترجمه: »صداى عمل رساتر از حرف است. «
مترادف فارسى: »دو صد گفته چون نيم كردار
نيست. «
برگرفته از روزنامه اوای بیرجند

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |


اصطلاحات پرکاربرد در رستوران سه شنبه یکم بهمن 1392 11:46

Where is good restaurant?

رستوران خوب کجاست ؟

Do we have to reserve the table?

باید میز رزرو کنم؟

We want to have a table near the window.

ما میخواهیم یک میز کنار پنجره داشته باشیم

Table for one ?

ایا میز یک نفره میخواهید ؟

How can I serve you?

چه خدمتی از من ساخته است ؟

What do you have?

غذا چه میل دارید؟

Bring us the menu please.

لطفا صورت غذا را بیاورید

Will you prepare the meal?

ایا ممکن است غدارااماده کنید؟

What time do you serve lunch?

نهار چه ساعتی حاظر است؟

Do you wish for soup?

ایا شما سوپ میل دارید ؟

We would like .

ما میل داریم.

Help your self.

از خودتان پذیرایی کنید / بفرمایید.

Please change this napkin.

لطفا این دستمال سفره را عوض کنید.

Give to me the sugar please.

شکر را به من بدهید لطفا.

I would like two boiled eggs.

من دوعدد تخم مرغ اب پز میخواهم.

Over cooked.

خیلی پخته !!!

Give me tea

به من چای بدهید

This cup is not clean

این فنجان تمیز نیست.

We enjoyed the meal

از این غذا خیلی خوشمان امد

This fish is very good

این ماهی خیلی خوب بود

I didn’t order this

من این را سفارش ندادم

Where is my order?

غذای من کجاست؟ (چرا دیر کرد)

More bread please

لطفا نان بیشتری بیاورید

Waiter our check please

پیشخدمت لطفا صورت حساب

Keep the change

بقیه باشد (انعام شماست)

Put it all in one bill

همه را یکجا حساب کنید

Because he always pay the bill

چون اون همیشه صورت حساب را میپردازد

No sir please separate bill

نه اقا لطفا صورت حساب جداگانه

Each one pays for him self

هرکس صورت حساب خودش را خواهد پرداخت

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح زبان انگلیسی چهارشنبه چهارم دی 1392 12:39
حساب حساب کاکا برادر  short account make long friends


عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو give the devil his due

                        

خدا گر ببندد زحکمت دری زرحمت گشاید در دیگری when one doctor shut onther opens

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

دانلود دیکشنری یلمه دوشنبه دوم دی 1392 1:36

دانلود دیکشنری یلمه

رمز :www.3sotDownload.Com

برگرفته از www.3sotDownload.Com

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

just=prefect

just=only

just=exactly

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

معانی your welcomeدر زبان فارسی چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 1:22
your welcome=به معنی :خوش امدگویی /  قابل شما را ندارد /  خواهش میکنم در زبان فارسی میباشد

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

سطوح تحصیلی و معانی ان به انگلیسی چهارشنبه یکم آبان 1392 11:18

دیپلم دبیرستان                                                                    high school diploma

                                                                                                    association  degree                                  فوق دیپلم                                                                                                                  

                      فوق لیسانس                                                                             master degree                                    

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

آموزش کوکو سبزی شنبه بیست و هفتم مهر 1392 14:7

آموزش کوکو سبزی

KooKoo-yeh Sabzi
Ingredients: (4 servings)

  • vegetables (parsley, dill, coriander, lettuce, spring onion ends), 1 kg
  • eggs, 4 large
  • barberry (optional), one spoon
  • crushed walnut (optional), one spoon
  • baking soda, one teaspoon
  • wheat flour, one spoon
  • cooking oil
  • slat
  • black pepper

Directions:

Wash vegetables and rinse thoroughly. Chop finely and fry in oil for about 5 minutes. Let cool completely.

Beat eggs well, then add baking soda, salt, black pepper, flour, barberry and walnuts. Add vegetables and mix well.

Heat oil in a non-stick pan until it is hot. Pour in the mix, flatten the surface with the back of a spoon, and place the lid on. Reduce heat and fry for about 10 minutes, until kookoo is cooked under. Cut radially into 4 equal pieces, turn over, and fry for another 10 minutes.

منبع:http://www.yaslab.blogfa.com/post-70.aspx
نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

چه کلماتی را در زبان انگلیسیwh question میگویند ؟wh question ها در زبان انگلیسی عبارتند از 1.where 2.when 3.who 4.what 5.which کلمات فوق را در زبان انگلیسیwh question گویند
نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |