چند اصطلاح انگلیسی با معنی فارسی یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:38

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات جالب به انگلیسی یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:31

بیا اینجا
Come here
برای روز مبادا
For a rainy day
بلند تر صحبت کن
Speak louder
بجنب ، عجله کن
Shake a leg

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی بخش دوم یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:29

مطمئن نیستم
I am not sure
به من گوش کن
Listen to me
اما فکر می کنم
But I think


نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات رایج زبان انگلیسی (idioms) یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:27

دمق – مایوس
Sick as a dog
اشتباه لپی
A slip of tongue
جالبه
That sounds interesting  
سالگرد ازدواج
Annual a marriage

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاحات جذاب به انگلیسی یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ 1:25

So _and_so

فلان فلان شد

Still waters run deep


فلفل نبین چه ریزه,بشکن ببین چه تیزه


💢She always has her nose in a book


همیشه سرش تو کتابه

💢I had a lump in my throat


بغض گلومو گرفته بود

💢How are your nearest and dearest?


(به شوخی)اهل و عیال چه طورند

💢On an empty stomach
با شکم خالی

💢On the nose
راس ساعت

💢Tickle

قلقلک دادن


💢Ticklish


قلقلکی

💢Charm is her middle name

تا دلت بخاد جذابه

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |


 How much ......... ?

 This dress is beautiful, how much is it ?
 How much is your car?

 How much is the pen ?

 How much is this ?

 How much is that ?

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

انواع جیوانات به انگلیسی پنجشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۴ 10:39

انواع حیوانات به انگلیسی
eagle                        عقاب
canary                     قناری
dove        کبوتر، فاخته، قمری
condor        کرکس آمریکایی
sparrow                گنجشک
finch                         سهره
hawk               شاهین، قوش
jay                         زاغ کبود
pigeon                       کبوتر
kingfisher       مرغ ماهیخوار
crow                          کلاغ
nightingale                 بلبل
falcon        باز، قوش، شاهین
pelican                     پلیکان
owl                             جغد
quail                      بلدرچين
goose                  غاز (ماده)
robin                    سینه سرخ
hummingbird مرغ مگس خوار
starling                       سار
vulture                      کرکس
swallow           پرستو، چلچله
duck                اردک، مرغابی
wren                       چکاوک
woodpecker           دارکوب
quail                     بلدرچین
turkey                    بوقلمون
heron       حواصیل، ماهیخوار
penguin                   پنگوئن
stork                        لک لک
ostrich                   شترمرغ
flamingo               فلامینگو
swan                           قو
crane                  ماهیخوار
parrot                      طوطی
chick                       جوجه
peacock                 طاووس
rooster                    خروس
quail                      بلدرچین
hen                            مرغ
mynah                   مرغ مینا.

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

عبارات قابل استفاده در حین رانندگی پنجشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۴ 1:8

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

اصطلاح دنیا به کامشه به انگلیسی دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴ 16:56

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |