شعرهای کودکیمون به زبان انگلیسی شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۰ 13:58

یه توپ دارم قلقلیه!

یه توپ دارم قلقلیه

سرخ و سفید و آبیه

میزنم زمین هوا میره

نمیدونی تا کجا میره

من این توپو نداشتم

مشقامو خوب نوشتم

بابام بهم عیدی داد

یه توپ قلقلی داد


I have a ball roundy rounded,
It’s red ,white and blue.
When I hit it against the ground,
You have no idea how far it goes.
I didn’t have this ball.
I did my homeworks well.
My dad gave me an Eid gift.
Gave me a rounded ball!
عمو زنجیر باف!

عمو زنجیر باف!
بله!
زنجیر منو بافتی؟
بله!
پشت کوه انداختی؟
بله!
بابا اومده!
چی چی آورده؟
نخودچی، کشمش
بخور و ببر

Uncle chain knitter!
Yeeeeees.
Did you knit my chain?
Yeeeeees.
Did you throw it behind the mountain?
Yeeeeees.
Father has just arrived.
What has he brought?
Pea and raisin.
Eat it and come
نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

دانلود اهنگ انگلیسی سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۰ 16:32

I Believe

من باور دارم

I tried to talk to you
می خواهم با تو حرف بزنم
But you're a million miles away
اما تو از من كیلومترها فاصله داری
Your head is somewhere else
حواست جایه دیگه است
But Heaven's just a step away
اما بهشت در یك قدمی تواست
 
Here I am and I'm for real
این منم منم كه واقعی هستم
Turn to me and you will see
نگاهم كن و خواهی دید
I am true to you
من تو رو راست هستم
And I'm the one who cares now
و منم كه به تو توجه می كنم
 
I believe
باور دارم
That I can free your mind
كه می توانم باعث آرامش خاطرت شوم
And you will see
و خواهی دید
If you are trying to hide
اگه سعی داری پنهان شوی
I just believe
فقط باورم این است
That if you free your mind
كه اگر فكرت را آزاد كنی
You'll turn to me
تو به من رو خواهی آورد
As I'll turn to you
مثه من كه به تو رو اورده ام
I believe (I believe)
ما باوردارم
 
That I can free your mind
كه می توانم باعث آرامش خاطرت شوم
And you will see
و خواهی دید
If you are trying to hide
اگه سعی داری پنهان شوی
I just believe
فقط باورم این است
That if you free your mind
كه اگر فكرت را آزاد كنی
You'll turn to me
تو به من رو خواهی آورد
As I'll turn to you
مثه من كه به تو رو اورده ام
I believe (I believe)
ما باوردارم
You need another reason
تو به دلیلی دیگه نیاز داری
You're too ambitious to be right
تو خیلی جاه طلب هستی
You see my good intentions
تو نیت های خوب من را می بینی
But you always hide behind your pride
اما همیشه پشت غرورت پنهان می شوی
 
Don't turn away and close your eyes
به من پشت نكن و چشم هایت را نیند
I wanted to see what's on your mind
من می خواستم ببینم چی تو فكرته
How can I explain
چطور توضیح بدهم
If you don't want to listen
وقتی نمی خواهی گوش كنی
I believe
باور دارم
That I can free your mind
كه می توانم باعث آرامش خاطرت شوم
And you will see
و خواهی دید
If you are trying to hide
اگه سعی داری پنهان شوی
I just believe
فقط باورم این است
That if you free your mind
كه اگر فكرت را آزاد كنی
You'll turn to me
تو به من رو خواهی آورد
As I'll turn to you
مثه من كه به تو رو اورده ام
I believe
I believe
باور دارم
That I can free your mind
كه می توانم باعث آرامش خاطرت شوم
And you will see
و خواهی دید
If you are trying to hide
اگه سعی داری پنهان شوی
I just believe
فقط باورم این است
That if you free your mind
كه اگر فكرت را آزاد كنی
You'll turn to me
تو به من رو خواهی آورد
As I'll turn to you
مثه من كه به تو رو اورده ام
I believe (I believe)
ما باوردارم
 
لینك دانلود
منبع:
زبانکده
نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

Iranians celebrate Sizdah-Bedar, the traditional Persian festival of nature, which is also a finale to the Nowruz celebrations.

Sizdah-Bedar is an ancient Iranian nature festival dating back to at least 4,000 years ago and marks the last day of Iranian New Year festivity.

Contrary to popular myth, number thirteen does not demonstrate bad omen in Persian culture, it is merely chosen as a day to celebrate.

Based on traditional belief the thirteenth day of every month belongs to Tishtrya, the god of rain, Zoroastrian benevolent divinity associated with life-bringing rainfall and fertility.
According to Zoroastrians, in order to have the god of rain as victorious and the fiend of drought as destroyed in the New Year, people should commemorate Tishtrya and ask him for rain.

Therefore on the last day of Nowruz festival and when the earth grows green, people leave their houses for water streams on the 13th to ask Tishtrya for rain.

Feasting on traditional foods, munching nuts and playing group games are inseparable ingredients of the happy occasion.

Knotting grass blades and wishing upon the knot is another popular tradition of this day. Once the knot is tied the grass is thrown into water stream. It is believed if the knot is opened, fortune finds the way and wishes will come true.

Some people also pull practical jokes and tell lies on this day, calling it the Thirteenth Lie, which is a tradition similar to April Fools. People will also release goldfish into a pond or river - a symbol of freedom.

Iranian families all eat alfresco, preferably near water springs and lush greener, on this day.

Sizdah-Bedar is the last day of New Year holidays. On the following day, routine life resumes; schools and offices open after 14 days and life heads back to normalcy.

 

ایرانیان سیزده بدر, جشن فارسی سنتی طبیعت را جشن می گیرند که همچنین پایان عید نوروز می باشد.

سیزده بدر جشن طبیعت ایران باستان است که قدمت آن حداقل به 4000سال قبل برمیگردد و نشانگر آخرین روز از جشن سال نو ایرانی است.

بر خلاف افسانه ی رایج عدد سیزده در فرهنگ فارسی نحس نمی باشد صرفا روزی است که برای جشن گرفتن انتخاب شده است.

بر اساس باورهای سنتی, روز سیزدهم هر ماه متعلق به تیشتریه"Tishtrya" خدای باران الوهیت نیکخواه زرتشتی است که در ارتباط با باران های زندگی بخش و حاصلخیزی می باشد.

بنا بر عقیده ی زرتشتیان, برای پیروزی خدای باران و نابودی شیطان خشکی, مردم بایستی خاطره ی تیشتریه"Tishtrya" را گرامی بدارند و از او تقاضای باران کنند.

بنابراین در آخرین روز از جشن نوروز زمانی که زمین سبز میشود مردم در روز سیزدهم خانه هایشان را برای رفتن به نهرهای آب ترک می کنند و از تیشتریه "Tishtrya"تقاضای باران می کنند.

 جشن گرفتن با غذاهای سنتی,خوردن آجیل  و انجام بازی های گروهی جزء لاینفک این مراسم شاد می باشد.

گره زدن تیغه ها ی سبزه و آرزو کرن رسم دیگر این روز است.زمانی که گره زده میشود سبزه را به داخل آب می اندازند.اعتقاد بر این است که اگر گره بازشود بخت با شخص یار میشود و آرزوها برآورده میشود.

بعضی از مردم در این روز کلک میزنند و دروغ میگویند و آن را دروغ سیزدهم مینامند که رسمی است شبیه به دروغ اول آوریل0 مردم همچنین ماهی قرمز را در برکه یا رودخانه رها میکنند که نماد آزادی است.

 در این روز خانواده های ایرانی همه در فضای آزاد ترجیحا در کنار چشمه های آب و مناطق سرسبز غذا میخورند.سیزده بدر آخرین روز از تعطیلات سال نو است.روز بعد روال زندگی از سر گرفته می شود.مدرسه ها و ادارات بعد از چهارده روز باز میشوند و زندگی به حالت طبیعی بر می گردد.

منبع: faenglish.blogfa

www.rrp.blogfa.com

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

هدیه
من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهاییت شب حرف میزنم
اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

Gift

I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak
if you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley.

منبع:http://rrp.blogfa.com

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

متن آهنگ I LOVE YOU از گروه آریان و Chris De Burg یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۸ 13:8
متن آهنگ  I LOVE YOU  از گروه آریان و Chris De Burg

There are those who think that love comes with a lifetime guarantee
 But we know from those around us, that this may not always be,
 It's the simple things that come between a father and a son,
 But when they try to talk, the knives are out before they have begun;
 Well that was me, and I have seen the light that shines for eternity,
 Because I learned to say the words "I love you;"
 ببین چه قلبایی شکسته اند
 توی دست روزگار
 ببین چشمایی را که گشته اند به یه نوری موندگار
 از عشق و باور
 باید که آخر
 بشن لبریز دلامون
 یه روزی هر جا
 پر بشه دنیا
 از طنین صدامون
 پس بیا با هر زبون
 تو هم بخون
 بخون عاشقونه کنارم
 فریاد بزن بگو: دوستت دارم
 And this endless road that we are on just keeps on going round,
 But there's one destination that always is here to be found
 So come with me, and you will see the light that shines for eternity
 Be strong and learn to say the words "I love you
 فریاد بزن بگو
 دوستت دارم
 the words "I love you دوستت دارم
 the words "I love you

منبع:www.english4ever.blogfa.com

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |

شعر به زبان انگلیسی پنجشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۸ 0:5
every night in my dreams

i see you i feel you

that is how i know you go on

 far across the distance

and spaces between us

you have come on to show you go on

near, far,where ver you are

i belive that the heart does go on

once more you open the door

and youre here in my heart

and my heart will go on and on

love can touch us one time

and last for a life time

and never let go till were gone

love was when i loved you

one true time  i hold to

in my life well always go on  

near, far,where ver you are

i belive that the heart does go on

once more you open the door

and youre here in my heart

and my heart will go on and on

youre here,theres nothing i fear

and i know that my heart will go on

well stay forever this way

you are safe in my heart

and my heart will go on and on

منبع :www.birjandproverb.blogfa.com

 

 

 

 

نوشته شده توسط صادق پور  | لینک ثابت |